Bergström i Kashmir – Vasily Vereshchagin

Bergström i Kashmir   Vasily Vereshchagin

En outtröttlig resenär, Vasily Vasilyevich Vereshchagin, våren 1874 åkte på sin första resa till Indien och stannade här i två år, studerade olika delar av landet och åkte också till Tibet. Han åtföljdes av sin fru Elizaveta Kondratyevna, som höll reseanmärkningar, som senare blev grunden för båda Vereshchagins bok på deras gemensamma resa. Under åren 1882-1883 inledde konstnären en andra resa till Indien, som varade i mer än fyra månader.

För båda gångerna i landet besökte Vereshchagin Bombay på västkusten och Madras på Indiens östkust, i centrum av Indien – städerna Agra, Delhi och andra, besökte de berömda antika templen i Ellora, snidade i klipporna och de unga av indiska standardstad Jaipur, skapad under XVIII-talet av härskaren-Maharajahs vilja enligt en matematisk strikt plan. Han reste genom västra Himalaya till muslimsk Kashmir, korsningen av de mest forntida vägarna i Asien, och till Ladakh, centrum för buddhistiska kloster och minnesstupas, ett område med namnet ”Little Tibet”. Han reste till östra Himalaya – kungariket Nepal och ”land med himmelska trappor” Sikkim, klättrade till en stor höjd på ett av de största bergen i världen – det femkupoliga Kanchendzhang.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)