Porträtt av N. M. Karamzin – Vasily Tropinin

Porträtt av N. M. Karamzin   Vasily Tropinin

Nikolai Mikhailovich Karamzin – poet, författare, översättare, historiker, chef för den ryska sentimentalismen. Hans inflytande på rysk litteratur och språk var betydande. Han översatte till ryska Shakespeare och Milton och försökte föra det litterära språket närmare det talade språket. Karamzin skrev flera romaner, inklusive ”Poor Liza.”

Romanen om den fattiga flickan var mycket populär. Nikolai Mikhailovich var nära familjen Pushkin, tog en aktiv del i poetens öde. Pushkin behandlade entusiastiskt Karamzin i sin ungdom, men sedan början av 1820-talet har metodiken och poetiken för sentimentalismen blivit alltmer främmande för honom och väckt många kritik och negativa bedömningar.

Pushkin uppskattade emellertid Karamzins framsteg i utvecklingen av rysk litteratur och kallade hans ”Ryska statens historia” ”skapandet av en stor författare och bristen på en ärlig man.” Till minne av Karamzin dedikerade Pushkin ”Boris Godunov”: ”För Alexanders minne, Nikolai Mikhailovich Karamzins värdefulla för ryssarnas minne, detta verk inspirerat av Alexander Pushkin med vördnad och tacksamhet”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)