Landskap i sanddynerna med buskar – Jacob van Reisdal

Landskap i sanddynerna med buskar   Jacob van Reisdal

Jacob van Ruysdal – den mest kända holländska landskapsmålaren. Holländarna sökte i sina landskap att realistiskt och sanningsenligt visa funktionerna i deras ursprungliga terrängen och uppmärksamma atmosfäriska fenomen.

Verk från Reysdal skilde sig åt i olika tomter och överraskande känslomässighet. Konstnären kunde på bilden förmedla naturens tillstånd. Hans landskap i Holland är fylld med en episk känsla.

Naturens andetag är oskiljbar från människolivet; befälhavaren känner dramatiken i hennes olika tillstånd, som hänför honom till en persons rika känslomässiga liv.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)