Väggmålningar – John Sargent

Väggmålningar   John Sargent

Sargent skapade tre stora serier av fresker. Han arbetade på den första serien från 1890 till 1916. Sedan skapades en serie allegoriska och mytologiska scener för Museum of Fine Arts i Boston.

Det tredje arbetet är två stora fresker för Weidener-biblioteket vid Harvard University, tillägnad minnet av universitetsstudenter och alumner som dog på slagfältet under första världskriget. Alla väggmålningar som Sargent målade i olja på duk i hans verkstad.

Sedan transporterades de till installationsplatsen. Freskomålarna för biblioteket i Boston – konstnärens största projekt inom denna genre – målades i London och transporterades i delar till USA med båt. Varje gång korsade Sargent tillsammans med sina fresker havet för att personligen vara närvarande vid installationen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)