Väggmålningar – Hans Holbein

Väggmålningar   Hans Holbein

Holbein skapade ett antal magnifika fresker i Basel, Lucerne och London, men de levde inte alla för att se vår tid. Endast små fragment av väggmålningar förblev oskadda. Emellertid ger de bevarade preliminära ritningarna och reducerade kopior en ganska adekvat uppfattning av freskomålarna i Holbein.

Mellan 1517 och 1519 hjälpte Holbein sin far, som accepterade beställningen för dekoration av huset av chefen för magistraten i Lucerne. Ovan är en av de preliminära ritningarna av denna design. På den tiden var det trendigt att måla inte bara de inre, utan också husens ytterväggar, – som tydligt framgår av denna teckning av Holbein, målades de med dekorativa mönster eller allegoriska scener.

I Basel målade Holbein väggarna i rättssalen i rådhuset med hjälp av religiösa och allegoriska tomter som illustrerade idén om rättvisa. Den mest berömda väggmålningen av konstnären ansågs vara en fresco i London Whitehall Palace – som visar kung Henry VIII och hans familj. Tyvärr dog hon i en brand 1698.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)