Tolv ordspråk – Peter Bruegel

Tolv ordspråk   Peter Bruegel

Folklore – en av de viktigaste källorna till kreativitet Bruegel. Många av hans målningar och graveringar är en elementär ”målning” av folkliga ord, ordstäv, etc. Denna typ av konst var oerhört vanligt i Nederländerna och är tillgänglig för nästan alla – i form av samma billiga billiga trästick.

Konstnärens inställning till sådana ämnen förändrades med tiden. Bilden av de tolv ordspråken, som består av paneler, kan ses som förberedande för det berömda arbetet holländska ordspråk, där separata avsnitt kombineras till en stor komposition. I det här fallet fokuserade Bruegel på graveringen av Frans Hohenbergen ”Blue Cap”.

Efter att ha imiterat skapade konstnären mer än hundra graveringar som illustrerade ordspråken, men hela verket kom inte ur det, det bröt upp i separata bitar – dessutom hade de lite gemensamt med verkligheten. Senare, i Bryssel, hittade Bruegel äntligen en enhet som hjälpte honom att övervinna dessa brister. Han insåg att bilden skulle vara mer effektiv om man ”sprängde” rent folklore gränser, för att göra det flerskiktat, på ett doldt sätt kopplat till moderniteten. Som ett resultat förvandlades hans senare målningar av denna serie till monumentala och djupt betydande dukar – som The Forty on the Gallows, 1568.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)