Utvisningen av fallna änglar – Peter Bruegel

Utvisningen av fallna änglar   Peter Bruegel

1562 år. Bruegel använder denna bibliska berättelse som ett påskott för att framställa demoner och djävlar, som hans samtida betraktade som riktiga varelser.

Ärkeängeln Michael, avbildad i mitten, tillsammans med den himmelska värden förvisar änglar som gör uppror mot Gud. De senare förvandlas till fantastiska varelser – helvetets invånare. De förekommer i form av människor och djur med öppen mun och öppna mage.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)