De blinda – Peter Bruegel

De blinda   Peter Bruegel

Bilden ”The Blind” Bruegel skrev kort före sin död. De blinda följer den blinda guiden; deras tomma ögonuttag på bleka, uppåtvända ansikten är fruktansvärda, deras händer famlande och fel steg nerför berget, rakt in i floden, där deras blinda guide redan har fallit och faller efter honom, och resten går lydigt, utan att veta någonting.

Men de borde alla vara där, och detta är oundvikligt, det kommer att hända på ett ögonblick: vad de själva inte ser ses från sidan med grym klarhet. Och landskapet andas av lugn och ro, den lilla lilla kyrkan verkar väldigt mysig, även floden ser mysig ut, där de fattiga mörken är avsedda att kvävas.

Bitter allegori! Detta är den mest kraftfulla, sista ackorden i Bruegles konst. Han älskade sitt långlidande hemland och kunde inte förlåta sina landsmän för passivitet, dövhet, blindhet, nedsänkning i idagens fåfänga och oförmågan att klättra på dessa bergstoppar, som ger insikt i det hela, en, gemensam. Ve de blinda!