Sågenes liknelse – Peter Bruegel

Sågenes liknelse   Peter Bruegel

Framför oss ligger en rymlig utsikt från berget. På kullen kan du gå ner till byn. Vägen leder till bykyrkan, vars skarpa spir kan ses från träden. På flodstranden ligger en stad. Dess höga torn ekar bergens konturer. Himlen, ljus till vänster, blir orolig, stormig över bergen. Vilket land har konstnären visat? I södra Nederländerna, där Bruegel bodde, finns kullar, men det finns inga sådana höga berg.

Bruegel samlade här det som verkar honom det vackraste på jorden: de små husen i hans ursprungliga nederländska by, den djupa floden, som han träffat ganska mycket på väg till Italien, de majestätiska Alperna, som Bruegel skulle hålla sitt intryck under en resa till Italien för livet.

Bilden njuter av den ojämförliga känslan av jordens skönhet, storheten, rikedomen och mångfalden i naturen, det födelselandets skönhet – en del av denna enorma värld.

Och det var inte en slump att Bruegel skildrade såaren i förgrunden, och under vägen, gröna skott av åkrarna. Bruegel påminner här om den gamla liknelsen om hur frön som har kommit generöst belöner såaren för hans arbete.

Denna tanke, att människans huvudsakliga syfte är arbete, att endast genom sitt arbete kan man uppnå enhet med naturen, kommer att passera hela Bruegel.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)