Ung kvinna som ligger på gräset – Paul Gauguin

Ung kvinna som ligger på gräset   Paul Gauguin

Efter att ha tillbringat många år i Tahiti, bland infödda och till och med haft tillgivenhet för det svagare könet, studerade naturligtvis den franska konstnären Paul Gauguin flitigt inte bara språket, utan traditionerna, sederna, livet och sederna för lokalbefolkningen, i ett försök att smälta samman med det, tydligen primitiva världen, för att bli här verkligen ”deras”. Det kan inte sägas att han helt lyckades med detta, för han var fortfarande en man i sin krets, av en civiliserad kultur.

Mycket av det omgivande verkade honom exotiskt och ingenting mer. De mest inspirerade landskapen. I den här genren fann Gauguin sig verkligen ny.

Här är ett av dessa landskap – ”Ung kvinna som ligger i gräset.” Om post-impresjonister ärvt från impresjonisterna är detta vagt, vilket är oskarp i bilden av mänskliga figurer och former. Människor är inte alls det viktigaste i modernismen, de är av intresse för konstnärer i den mån.

Så i Gauguin gissas en ung kvinna i ett saftigt, tjockt gräs bara för att hon är ljust klädd, och i motsatt fall skulle hennes utseende kanske ha smälts samman med det gröna upploppet. Fysiologiskt gissad rörelse av borsten Gauguin – från botten upp. Så gräset dras, men inte träden. Det är underligt att trädet som kvinnan ligger under är torrt, det ger inte den önskade skuggan.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)