Strumpebandbindande kvinna – Joshua Reynolds

Strumpebandbindande kvinna   Joshua Reynolds

Alla konstnärer som Reynolds beundrade var fantastiska föredragande. Men i sitt eget arbete spelade ritningen en sekundär roll.

Befälhavaren började skriva direkt på duken och kringgå det preliminära utkastet. Därför har Reynolds förberedande ritningar knappt nått oss. Ibland skapade Reynolds emellertid oberoende ritningar – som regel akademiska kompositioner med flera figurer.

På deras bakgrund framträder ett romantiskt självporträtt av den italienska perioden och en enkel skiss ”En kvinna som reglerar strumpebanden”. Denna ritning är gjord i penna, men från tid till annan tyckte konstnären också om krita, kol och bläck.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)