Epileptisk flicka – Edvard Munch

Epileptisk flicka   Edvard Munch

Munch, en stor färgmästare, förnekade aldrig meningen med en ritning. ”Efter Michelangelo och Rembrandt lägger jag största vikt till linjen, inte till färgen,” skrev han. Därför är det inte förvånande att konstnären efterlämnade ett stort antal ritningar och visade sig själv som en enastående författare som arbetade på ett minnesvärt realistiskt sätt.

Många av Munchs ritningar fungerar som skisser för hans framtida målningar. Men de skiljer sig ofta mycket från dessa målningar. När han var engagerad i ritning tog han sig till de mest olika teknikerna, lika skickligt med en penna, kol, bläck och pastell. Ritningen av det epileptiska flickakolet är en etud för hans berömda målning Sick Child.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)