Saint Bruno – Anthony Van Dyck

Saint Bruno   Anthony Van Dyck

Målningen ”Saint Bruno” är tänkt att ha gjorts av den flamländska målaren Anthony van Dyck under den tidiga perioden av sitt arbete, när en ung konstnär, redan accepterad i St. Luke, och med sin egen verkstad, hjälpte Peter Paul Rubens att måla jesuitkyrkan i Antwerpen.

På denna duk visas Saint Bruno under en bön i sin cell. Den starka ljusa kroppen på hans figur visas i tre fjärdedelar mot bakgrund av ett fönster halvt gardinerat med ljust tyg, där de blå avstånden från det omgivande landskapet knappt syns. För att förmedla framträdandet av helgon majestät och monumentalitet, placerar konstnären honom i bildens förgrund och för med sin karaktär så nära som möjligt till tittaren. Van Dyck betonar kraften i en idealiserad bild med en ström av ljus som faller ovanifrån.

Belysningen här har en viktig betydelse: ljuset är en symbol för Kristus, det är för honom som Saint Brunos blick riktas. Det porträtttolkade ansiktet är stort och djärvt, mästarens uppmärksamhet är koncentrerad på honom och på hjältarna. Det finns inga ytterligare attribut i arbetet, och kläderna är extremt förenklade.

Draperier är gjorda med breda slag med starka ljuseffekter och djupa skuggor. Duken är designad i varma färger, byggd på en kombination av röda, beige och bruna toner.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)