Porträtt av en riddare med rött armband – Anthony Van Dyke

Porträtt av en riddare med rött armband   Anthony Van Dyke

Om vi ​​kortfattat definierar skillnaden mellan nederländsk och flamländsk konst från 1600-talet, kan vi säga att stilleben, kallade ”snag”, dominerar i det första tack vare realistiska drag och otroligt detaljerade bilder som fördes till illusion, i de andra – formella porträtten. Anthony Van Dyck – den ljusaste representanten för genren, mästaren av det ceremoniella porträttet och religiösa ämnen i barockstil.

”Porträtt av en riddare med rött armband” – ett av de bästa exemplen på kreativitet Van Dyck. Kompositionsmässigt är den byggd vackert: ansiktet på modellen är i mitten av den horisontella bilden, i sin tur finns det energi, styrka och mod, den lockar tittarens öga. Riddarens rustning konsistens och glans överförs underbart. Porträttet målades under den perioden av livet då Van Dyck arbetade ovanligt enkelt, snabbt och samtidigt uppnådde en perfekt studie av verken.

I slutet av sitt liv var en mästare full av finanser tvungen att skriva för mycket för att göra det med fullständig konstnärlig perfektion. Från 1621 till 1627 bodde han i Italien och tillbringade större delen av sin tid i de högsta kretsarna i det genosiska samhället. Många företrädare för aristokratin blev förebilder för honom. Att identifiera karaktären på denna duk är dock fortfarande inte möjligt. Det är till och med möjligt att detta inte är ett porträtt av en riktig person, utan en viss allegori.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)