Prinsens domstol – Vasily Surikov

Prinsens domstol   Vasily Surikov

Detta är den första lite kända bilden av Surikov, vars inträde är hämtad från den ryska historien. Naturligtvis är konstnärens första steg fortfarande inte fasta. Här är en historisk och vardaglig scen som inte har någon speciell betydelse. Åtgärden äger rum i storhertigtalet, före mongolska Ryssland. Vad som händer spelar ingen roll för historiens gång. I storhertigdomstolen avgörs personens öde för dem som bedöms.

Prinsen sitter på en hög veranda, till höger på verandan är den fyrste familjen, i djupet av skjulet glittrar krigarens vapen. Prästmannen till vänster är förmodligen storstadsområdet. Steget nedan är halvvänt till prinsen, diakonen eller prästen, en grek av nationalitet, med en lång rull i händerna. Tydligen tjänar han som domstolskontor och läser anklagelsen. Denna levande historiska detalj är fantastisk.

I förgrunden – de svarande och vittnen, de klagande och de svarande. Tydligen är läsningen för svår för dem och kommer med svårigheter till deras medvetande. Denna antagande är mycket nära sanningen.

Det händer i gryningen av den slaviska civilisationen. Det finns en brytning av liv och begrepp. Vilde på höger sida av bilden står stolt och förstår inte vad som kommer. Kvinnan på knäna ber prinsen som en gud, som en avgud. Det forntida Ryssland befinner sig fortfarande i ett hednisk tillstånd.