Allegory of Strength (Persistence) – Sandro Botticelli

Allegory of Strength (Persistence)   Sandro Botticelli

”Som ung skrev han Force-figuren bland de dygder som var skriven på trädet av Antonio och Piero Pollaiolo för handelsaffären i Florens” Vasari.

I enlighet med de civila idéer som kännetecknar Florens skrev Botticelli en figur som föreställer moralisk styrka och övertygelse. Dess konturer är tydligt avgränsade, vilket tydligt belyser plastvolymerna; manteln faller tyst och bildar breda veck, som de vi ser i skulpturen av Verrocchio.

Denna skulptör Sandro följer förståelsen av formens lättnad, liksom i den noggranna smyckedekorationen av tronen. Men samtidigt är hans ”styrka” långt ifrån att uttrycka modig energi. Även om figuren sitter på en djup tron, känner man instabilitet i sin hållning, och en något grov lutning av huvudet och händerna som nervöst berör vapnet ger bilden inre bräcklighet.

I detta arbete spåras påverkan från mästaren Antonio del Pollaylo. Försiktigt spårad jagad rustning ger en djup kunskap om befälhavaren inom smycken.

Figuren på tronen är full av energi och liv, i hennes ansikte och hållning som enskild Botticelli-stil känns, vilket gjorde ett djupt intryck på hans samtida och förde en ny trend till den italienska renässanskonsten.