Ta med templet – Ambrogio Lorenzetti

Ta med templet   Ambrogio Lorenzetti

Befälhavaren i Siena, Ambrogio Lorenzetti, skapade detta altare, från vilket bara den centrala delen nådde oss, för Siena-katedralen. Den gotiska interiören i kyrkan – handlingen vid Lorenzetti äger rum i katedralen, för vilken altaret var avsett – kombineras med ”antika” skulpturer på fasaden, till exempel med bevingade genier som stödjer girlanden.

Scenens högtidlighet betonas av de ljusa, sonorösa färgerna på kläderna och elementen i arkitekturen, och med denna höga stämning i detalj underbart utskrivna detaljer – kappan från högpräst, offerduvorna i hans hand, huvudstäderna i kolumnerna, mosaiken som dekorerar kyrkan.

Den äldre Simeon håller Kristusbarnet i sina armar och profeterar om honom med skräck, men Maria, som hör sina ord, är sorglig och självupptagen. Alla andra karaktärer som lyssnar på den gamle mannen har också sina känslor. Denna önskan att uttrycka de känslor som människorna avbildade, att skriva sina figurer på ett ganska omfattande sätt var ett tveksamt tecken på den närmande renässansen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)