Ta med till templet – Vittorio Carpaccio

Ta med till templet   Vittorio Carpaccio

Denna bild, avsedd för San Jobb-kyrkan, var att tävla med Madonna med de heliga ”Giovanni Bellini, skriven för samma kyrka.

Speciellt nyfiken här är lutspelaren som berömt kastar upp benen. Sådana levande karaktärer har ännu inte varit med i venetiansk produktion.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)