St. Augustine – Vittore Carpaccio

St. Augustine   Vittore Carpaccio

Augustin visas i sin cell. Han vet ännu inte om St. Jerome död, han är i reflektionen över Guds heliges ära och glädje, som efter sin kropps död förenas av själ med Kristus. St. Augustine avser att skriva en avhandling om detta; han skriver ett brev till Saint Jerome och vill veta sin åsikt i denna fråga.

Det starka ljuset som strömmar från fönstren symboliserar utstrålningen av Jerome själ. Mithra, pastoral personal och snäckskal – attribut för St. Augustine. Augustin är den helgon för vilken det verkar lämpligast att symbolisera de sekulära och religiösa principerna genom musik. Han var författare till den första kristna avhandlingen om musik – ”De musica”, skriven precis år då han döpte.

Därför visar bilden anteckningarna. Augustinens myndighet inom musikområdet förblev ovanligt hög under medeltiden och renässansen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)