Holy Interview – Vittorio Carpaccio

Holy Interview   Vittorio Carpaccio

Den exakta tidpunkten för att skriva denna bild är okänd, och i olika källor kan du hitta dess olika dateringar – från slutet av 1490-talet till början av 1510-talet. De flesta forskare tenderar emellertid till det faktum att det skrevs cirka 1500 år. Det faktum att det är ganska tidigt säger framför allt dess recept. ”

Konstnären förmedlar väldigt noggrant alla veck av karaktärers kläder, broderier, stensprickor, som också splitter landskapet. Själva genren som denna gång vår hjälte vände sig till var mycket utbredd i Venedig i slutet av 15-talet – tidigt 1500-tal. Madonna var vanligtvis avbildad på sådana dukar med barnet och flera helgon mot bakgrund av ett idylliskt landskap. Ibland ingick kundens porträtt i denna scen i landskapet.

Det verkar som om alla nödvändiga detaljer i Carpaccio finns. Men förhållandet mellan natur och människa i hans arbete är något annorlunda än det som togs från venetierna. Det tros att Carpaccios prototyp för den heliga intervjun var en liten, självtitlad bild av Mantegna, där karaktärerna visas på samma sätt mot bakgrund av en majestätisk båge.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)