Porträtt av en riddare – Vittorio Carpaccio

Porträtt av en riddare   Vittorio Carpaccio

Den här bilden är så ovanlig för venetiansk målning att Dürer under lång tid ansågs vara dess författare. För nordligt ”verkade detta arbete bero på de kalligrafiska växterna i förgrunden.

Carpaccio, vars signatur om porträtt av en riddare ”avslöjades under restaureringen, såg utan tvekan Durer verk, eftersom den senare accepterades i verkstaden av Giovanni Bellini. Och utan tvekan var det Durers gräs som” fick honom att bestämma förgrunden till en riddares porträtt. ”

Men den viktigaste upptäckten gjorde han på egen hand och skrev det första porträttet i full längd och i full längd i den europeiska målningens historia. Det tros att här avbildas en tjugo år gammal Francesco Maria della Rovere, arvtagare till det lilla fyrstendömet Urbino. Dessutom finns det bevis på att Carpaccio gav riddarens ansikte några självporträttdrag. Det finns också en uppfattning om att denna riddare är ingen annan än Saint Eustathius, jägarens skyddshelgon, men detta förnekar inte hans porträttens konkretitet.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)