Trädgårdsmästare – Giuseppe Archimboldo

Trädgårdsmästare   Giuseppe Archimboldo

Still Life ”Gardener” hänvisar till en serie så kallade reversibla målningar, som använder principen om anamorfos. Fenomenet anamorfos består i att ordna om elementen och använda lagarna i linjärt perspektiv för att skapa en ny bild.

Kulinarisk konst kan bli en annan utgångspunkt för att skapa sådana målningar: beskrivningar av slående banketter nådde oss, där skålen var hela kompositioner skapade av riktiga konstnärer.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)