Saint Anthony – Master Triptych-Observano

Saint Anthony   Master Triptych Observano

Uttrycket ”mästare” kallas ofta okända konstnärer, särskilt många under medeltiden och renässansen; De är uppkallad efter huvudverken, oavsett om dess egenskaper, namnet eller staden där konstnären arbetade eller hans verk bevaras.

Till exempel talar de om Mästaren av tillkännagivandet från Aix, Mästaren i St Sebastian, Mästaren i Bedford och andra. Eftersom den tidens målningar inte var undertecknade är konstnärernas namn ofta okända. Konstnären, som lämnade oss bilden av St. Anthony, fick namnet Master of the Triptych Observan i anslutning till triptiken, skriven av honom i Church of the Worship, som ligger nära Siena.

Många målningar av mästaren av triptyket av observanen tillskrivs en gång ofta till en femtonhundratalets målare Sassete från den italienska staden Siena. Borstar The Master of the Triptych of the Observan tillhör en noggrant skriven cykel med åtta paneler som visar scener från den heliga abbot Anthony.