New Orleans Cotton Office – Edgar Degas

New Orleans Cotton Office   Edgar Degas

När han var i Amerika, gjorde Degas för sig själv upptäckten att man bara har bott i landet under en lång period, och man kan studera folkets seder, ”dess charm”. Först efter det kan du börja skriva bilder, annars, med hans ord, istället för konst får du ”en illustrerad värld.”

Under en tid slutade konstnären att göra skisser, etudier, men bröt sedan denna inställning genom att rita bilden ”The Cotton Trade Office in New Orleans”.

Trots det faktum att handlingen ser spontan ändrar Degas inte själv: det finns inte en överflödig detalj, och varje karaktär har en position noggrant vald av konstnären. ”Bär” kontorspersonalen i bakgrunden i svarta kläder, det visade sig skapa en ljus kontrast, och det verkar som att siffrorna som sticker ut från bilden.

Duken beskriver farbror och Edgar – affärsmän som bedriver handel. Det var konstnärens bröder som avbildades här i lediga poser, men de tittade här för ett ögonblick, efter att ha haft lite vila, måste de börja det dagliga rutinarbetet igen.

En tydlig rytm i kompositionen uppnås genom växling av kontrasterande svarta och vita färger, och är en livlig bild som snäpps från vardagen.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)