Barn i snygg klänning – Boris Kustodiev

Barn i snygg klänning   Boris Kustodiev

Kustodiyev målade flera överraskande livliga och färgstarka barnporträtt, för vilka modellerna var hans barn: sonen Kirill och dottern Irina. Detta verk kännetecknas av en lekfull karaktär: barnen här visas i 1700-talets dräkter. I det här fallet har vi att göra med en nästan konceptuell ”världslig” strategi.

Konstnärer av ”World of Art” var kär i 1700-talet och medvetet idealiserade det. A. Benoit, K. Somov och andra hänvisade upprepade gånger till ”adelen” tomterna under XVIII-talet. Kustodiyev på denna bakgrund ser mer ”ryskorienterad” ut – hans idealvärld är placerad i mitten av XIX-talet och motsvarar ett annat socialt skikt. Även om, som vi kan se, i hans arbete fanns undantag från regeln. Detta är en av dem.