Porträtt av skådespelaren Sawamura Sozyuro III – Katsukawa Syunse

Porträtt av skådespelaren Sawamura Sozyuro III   Katsukawa Syunse

I slutet av 1764 publicerade Harunobu egoemi – illustrerade kalendrar tryckta i flera färger. De var avsedda för medlemmar i Kykurensya-samhället, som leddes av Okubo Dzinshiro, en vän och utbildare till Harunobu.

Skillnaden mellan dessa graveringar från allt som konstnären gjorde tidigare var inte så mycket i trycktekniken, som i tolkningen av tomterna. I stilen och valet av medföljande dikter finns det en klar önskan att omvandla den ”plebeiska” konsten till ukuye-e till ett fenomen som kan jämföras med den klassiska konsten från Heian-perioden.

Det var inte möjligt att uppnå detta, men förfining av Harunobus stilistik gav tonen för utvecklingen av graveringar under 1700- och början av 1800-talet. Under andra hälften av 1700-talet, i verk av sådana mästare som Kitagawa Utamaro, Torii Kienaga och Tosyushai Syaraku, föddes nya versioner av bijsing och yakusya-e, som representerade en konsekvent utveckling av idéerna från Harunobu och hans cirkel, som inkluderade Katsukawa Syunse, Ippitsusay Bunt och Ysoda Koryus.