Självporträtt – Sebastian Ricci

Självporträtt   Sebastian Ricci

Självporträtt av den italienska konstnären Sebastiano Ricci. Stående storlek 99 x 69 cm, olja på duk. Sebastiano Ricci föddes i Belluno till Adriana och Livio Ricci. 1671 skickades Ricci för att studera i verkstaden hos Federico Serebri, en av de lite kända målarna i Venedig.

Då blev venetianska konstnärer Sebastiano Mazzoni och Federigo Cervelli mentorer för den unga lärlingen. Sebastiano Ricci var en av de mest framstående venetianska konstnärerna från 1700-talet, förfäder till italiensk Rococo-stil, rolig och dekorativ målning, som från början av 1700-talet, tack vare italienska och franska konstnärers verk, spridd över hela Europa.