Porträtt av Boleslav III Krivoust – Jan Aloisy Mateyko

Porträtt av Boleslav III Krivoust   Jan Aloisy Mateyko

I augusti 1890 skrev Gozhkovsky i sin dagbok: ”Konstnären började dra kungar.” Detta verk föreslogs av Matejko Wien-förläggaren Maurizio Perles, som planerade att göra albumet ”Kings of Poland – a collection of historiska porträtt.”

Konstnären, som konstant upplever ekonomiska svårigheter, samtyckte glatt att ta det. Han gjorde 44 porträtt av polska härskare från Metko I till Stanislav Augusti. Krakows historiker Stanislav Smolka och Augustus Sokolovsky kompletterade dem med vetenskapliga kommentarer.

I Mateikos arbete visade sig kunskap inom historia och antropometri vara oerhört användbar. Till exempel figurerna av Casimir den stora och drottningen Hedwigi skrev han, med information om strukturen för deras rester. Efter konstnärens död publicerades ”Kings of Poland” i färg. Ovan är ett porträtt av Boleslaw III Krivostoy från denna serie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)