Porträtt av en dricka pojke – Annibale Carracci

Porträtt av en dricka pojke   Annibale Carracci

Bland de tidiga verken av Carracci är hans genrescener de mest imponerande. Vid den tiden skrev några andra italienska artister genrescener, men ingen av dem kunde jämföra med Annibale Carracci.

Naturalismen i dessa scener kontrasterar överraskande med traditionerna för klassism, som så tydligt manifesteras i mästarens sena verk. Bland de bästa genrescenerna för vår hjälte är till exempel ”Porträtt av en ung man som dricker.”

Det kan vara så att denna skiss av Carracci skrev från en speciell panache och ville visa sin skicklighet, eftersom den unge mannen var skriven i ett mycket komplicerat perspektiv, och för att skriva en glasbägare är det nödvändigt att ha en anmärkningsvärd skicklighet.

En välkänd genremålning av Annibale Carracci ”Som äter bönor” är också välkänd – ljust, ljust, något grovt, nästan holländskt i ande och färg. Men konstnärens högsta prestation i genremålningen är naturligtvis ”Butcher’s Shop”, som presenteras i avsnittet ”Museums of the World”. Här kombineras förmågan att överföra ”levande liv” underbart med den strikta efterlevnaden av traditionerna för hög renässans.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)