Spartanska flickor utmanas av pojkar – Edgar Degas

Spartanska flickor utmanas av pojkar   Edgar Degas

Efter att ha återvänt till Paris 1859 vänder Degas sig till historiska ämnen, och ett av verken i denna serie är målningen ”Young Spartans, vilket får spartaner att tävla.” Trots den exakta efterlevnaden av installationerna av akademisk konst, gjorde konstnären observationer från samtidens liv in i handlingen.

Så, pojkar och flickors ansikten på duken, långt ifrån bilder från gamla karaktärer, är de kvalitativt spårade, men genom att åka till gatorna i Paris kan du omedelbart träffa tonåringar som inte skiljer sig från de som visas på bilden.

Denna inställning till bilden av flera stiliserade plot, ledde till det faktum att figurerna ser vinklade och att prata om deras likhet med de gamla hjältarna, knappast lämpliga.

I detta arbete, som i de som han skapade tidigare, kommer en tunn plastlinje i framkant, som blir det primära uttrycksmedlet. Antalet färger här är extremt begränsat, vilket gjorde det möjligt för oss att skapa en känsla av balans och strikt tydlighet.

Arbetet skapades i syfte att ställa ut det på salongen, och även om Degas arbetade hårt med sådana målningar, skulle det historiska temat under några år upphöra att intressera honom.