Jockeys framför pallen – Edgar Degas

Jockeys framför pallen   Edgar Degas

Målet som Degas eftersträvar i att skriva verket ”Jockeys framför pallen” är att förmedla det ögonblick som föregår starten av loppet, när spänningen hos både åskådare och tävlande når sin våld. Så att följa logiken i saker borde vara. Det är riktigt, alla har lugna ansikten och poser, men det är troligen bara ett yttre skal.

Eftersom denna imaginära lugn är mästerligt förkroppsligad på en vanlig duk, känner man att jämlikhet är illusorisk, och känslor rasar inuti och passioner kokar.

Efter att ha arbetat med bilden av skuggor på rasbanans sand klarat Degas uppgiften att överföra karaktärernas interna stress samtidigt som den lämnade en lugn, känslomässig slät bakgrund på duken.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)