Två Ironlers – Edgar Degas

Två Ironlers   Edgar Degas

I Degas arbete fanns det ingen uppfattning om övergripande sociala grupper eller skikt över andra, eller att dra någon parallell som jämförde personer med grov fysisk arbetskraft med representanter för den kreativa miljön.

Livets sanning, understruket av spontanitet, utan smak av falskhet, förmedlas i den fantastiska filmen ”Två järnisare”. Canvasen är anmärkningsvärd i det att Degas använde den ursprungliga målningstekniken för hans skapelse. En grov duk, tidigare grundad, användes speciellt, varför bilden på duken var densamma som i verk gjorda med pastell.

Färgen applicerades väl torkad och efter appliceringen skapades en kritisk effekt på tyget. Denna teknik krävde inte lackbeläggning, och duken underkastades inte tidens härjningar.

Personer av arbetare är uttryckliga för svårighetsgraden. Det stärkelsefulla linne som läggs ut på ett bord, att trasor som hänger på ett rep är inte bara egenskaper för järnarbeten, utan viktiga element som gjorde det möjligt att skapa en helhetsuppfattning av tomten och spelar inte mindre viktig roll för att bygga kompositionen än kvinnorna själva.

Konstruktionen av färgschemat, sättet att skriva bilden, som skiljer sig från den tidigare släta stilen som ingår i Engra-dukar, skiljer duken in i en speciell kategori av Degas kreativa fynd.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)