Piombo. Flaggan av Kristus – Michelangelo Merisi da Caravaggio

Piombo. Flaggan av Kristus   Michelangelo Merisi da Caravaggio

Denna serie av mycket intonationella och dramatiska altare, bestående av de sju barmhärtighetshandlingarna, denna gissling och Kristus i kolumnen, skrevs inom några månader efter ankomst till staden och gjorde omedelbart Caravaggio till den mest omtalade målaren i Neapel. Många, inklusive kända konstnärer från olika länder, inspirerades ytterligare av verk från Michelangelo.