Mötet för ikonen – Konstantin Savitsky

Mötet för ikonen   Konstantin Savitsky

Ett av konstnärens mest betydande verk. Åren 1880-1890. han gjorde många resor runt Ryssland på jakt efter tomter från byns liv, skildrade böndernas liv och seder.

Målningen visar ögonblicket för ikonets möte. Tillbedjan av helgedomen och andra religiösa känslor visas tydligt. Dåligt klädda människor, främst bönder, vågar inte ens titta på ikonen som de borde, de knäfaller framför henne och ber. Flera människor springer till den underverkande bilden från byn, det finns en centripetal rörelse mot önskat mål. Bondelivets äkthet och upplevelsens sanning är det som skiljer de bilder som skapats av konstnären.

Separata isolerade grupper orsakar stort intresse. Protopop, som med svårigheter, förlita sig på kontoristen, kommer ut ur tältet, snarare skjuter bort än lockar. Hans färglösa ansikte med tråkiga ögon uttrycker inte en riktig religiös känsla, eller åtminstone ett glimt av tankar. En annan kontorist steg åt sidan och är inte engagerad alls med religiösa, utan med rent praktiskt nöje – sniffa tobak.

Exponering av representanter för prästerskapet, tillsammans med sympati för bönderna i tiggiga kläder och ödmjuka poser, gjorde bilden relevant och efterfrågad, vilket motsvarar de realistiska principerna för Peredvizhniki-konstnärerna.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)