Striden mellan ”Kirsedge” och ”Alabama” – Edouard Manet

Striden mellan Kirsedge och Alabama   Edouard Manet

I akademiska målningar hade scener av målningar en strikt hierarki. De viktigaste ansågs som bibelsk, historisk och mytologisk. I salongen gick vanligtvis historiska målningar med en smäll, och Mane, med sin principiella inriktning mot den officiella salongen, kunde inte ignorera detta faktum.

Det var riktigt, och när han vänd sig till historien försökte han alltid få den så nära moderniteten som möjligt. Med andra ord skrev han moderniteten som var historisk. Kampanjerna till Hannibal Mane var inte intresserade. Och intresserad, till exempel, den mexikanska kejsarens tragedi. Eller det amerikanska inbördeskriget. I filmen ”Striden mellan Kingsajem och Alabama” avbildar han således en marinduell mellan två fartyg som utspelades nära Cherbourg.

”Alabama” var ett konfedererat skepp som syftade till att förstöra domstolen för anhängare av unionen med briterna var som helst i havet. Det är känt att Manet gjorde en hel serie skisser för en bild som ägnades åt händelserna i Paris kommunens tid, men han slutförde inte detta arbete.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)