Mary Magdalene – Bartolome Esteban Murillo

Mary Magdalene   Bartolome Esteban Murillo

Bilderna av helgon Murillo måste behandlas under hela sin kreativa karriär. Nedan återges det relativt tidiga arbetet av mästaren ”Mary Magdalene”, sedan – senare ”The Martyrdom of the Apostle Andrew.” , avslutad av befälhavaren strax före döden. Dessa målningar skiljer sig mycket från varandra. Och poängen här ligger inte så mycket i de pittoreska funktionerna, utan i avslöjandet av själva ämnet.

Murillos senare religiösa målningar med de heliga är mycket mer dramatiska än hans liknande canvaser från 1640-talet, 1650-talet och tidigt 1660-tal. Ja, i The Martyrdom of St. Andrew införs drama av själva situationen. Vi noterar dock att unga Murillo inte hade mycket kärlek till sådana situationer. Han föredrog att skildra syner eller helgonshandlingar. På 1670-talet tar han på sig helt nya ämnen som inte är typiska för honom.

Förutom ”St Martyrdom of St. Andrew” som citeras här kan sådana verk som ”The Flagellation of Christ”, ”The Crucifixion”, ”St. Francis Embracing Christ” kallas. Men även i mer ”fridfulla kompositioner” eller ”Elskan av Elizabeth av Ungern”) återhållsamma och tragiska anteckningar visas, fortfarande Murilho, som band en båge i håret på en ängel, inte alls märklig.