Madonna Cassini – Masaccio

Madonna Cassini   Masaccio

Bilden av Madonna och Child Masaccio appellerade upprepade gånger. Till exempel gav konstnären huvudrollen till den här bilden och föreställde honom på centralen i triptykn i kyrkan San Jovenale. Masaccio äger målningen ”Saint Anna med madonnaen och barnet”, 1424.

Med varierande grad av äkthet hänförs konstnärens borste till flera fler bilder av Madonna och Child, det bästa finns nu i Uffizi-galleriet i Florens. Detta är ”Madonna of Cassini”, som också kallas ”Tickling Madonna”, eftersom Jungfru Maria här visas och kittlar lilla Jesus under hakan.

Detta verk blev känt först 1947, det hittades bland konstverk som stalts av nazisterna i olika länder under andra världskriget. På baksidan av brädet hittade restauranternas fingeravtryck av Antonio Cassini, som blev kardinal 1426. De genomförda studierna tillåter oss att relatera bilden till denna period.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)