Tillbedjan av Magi – Masaccio

Tillbedjan av Magi   Masaccio

Ursprungligen var denna bild en del av Pisa-polyptik, den viktigaste beställningen som Masaccio fick. Tillbedjan av Magi var den centrala panelen på predella, den nedre raden av målningar belägen under huvudscenerna i polyptyk.

Som regel består predellen av långa smala paneler, och i detta fall representeras en panel med samma format här. Ägaren till kapellet, för vilket denna altarbild avskrevs, var en notarius Julian di Colino degli Scarcy, och det var han som lämnade anteckningarna om de belopp som betalades för Masaccios och andra konstnärers arbete.

Detta är det enda bevis som har kommit ner till oss i samband med namnet Masaccio. Tyvärr finns det inga dokument om polyptikens framtid, så vi kan bara säga att denna altarbild antagligen fanns fram till slutet av 1500-talet, då en större omstrukturering av kyrkan började.

I beskrivningen av staden Pisa, publicerad 1787, beskrivs Masaccios polyptyk som förlorad. Men redan 1796 hittades en av panelerna i denna bild och presenterades för Pisa. Upptäckte gradvis ytterligare tio paneler. Sju av dem, inklusive Adoration of Magi, finns i Berlin.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)