Little Madonna Cowper – Rafael Santi

Little Madonna Cowper   Rafael Santi

Bilden fick sitt namn inte bara på grund av dess relativt små storlek – Madonna hade Raphael och mindre, utan på grund av den engelska samlaren Lord Cowper. I hans anmärkningsvärda samling fanns det två Madonnas av den stora renässansmålaren, och det presenterade arbetet var mindre. Så bilden ”Madonna and Child” för hela konsthistoriens värld förvandlades till ”Little Madonna of Cowper”.

Bilden målades 1505. 22-åriga Rafael, och den spårar tydligt påverkan från ett annat geni från renässansen – Leonardo da Vinci. Även om många noggranna forskare av Santi hittar referenser till andra målare i detta arbete: ett stort landskap med ett mjukt landskap omnämns redan av Leonardo; funktionerna i det ikonografiska programmet är Perugino, landskapets färgschema är ekon av experimenten från Luca Della Robbio; och slutligen, en liten kyrka med en cylindrisk kupol som är bekant för varje italiensk får oss att återkalla den stora arkitektmästaren Bramante.

Båda figurerna i bilden förenas inte bara av de åsikter som de fixade på en och samma punkt, utan också av den uppenbara yttre likheten. De heliga hjältarna är berövade den statiska karaktären och begränsningen som ingår i religiösa ämnen, tvärtom, inför Madonna läses moderens charm, så mänsklig och jordisk. Barnet skrivs också ut av konstnären på ett väldigt realistiskt sätt, och bara lite märkbara glosor över karaktärernas huvuden och det ”pratande” landskapet påminner tittaren om att vi har en helig familj framför oss.