Exil från paradiset – Masaccio

Exil från paradiset   Masaccio

Freskerna Masaccio och Mazolino i Brancacci-kapellet återställdes mer än en gång; de största restaureringsarbetena utfördes här efter branden 1771, 1902-04, och slutligen 1982-88. Det mest framgångsrika var den senaste restaureringen, som gjorde det möjligt att återställa originalfärgen på freskerna och avslöja de tidigare obemärkta detaljerna.

En av de centrala scenerna på Exile from Paradise-fresken av Masaccio genomgick de mest dramatiska förändringarna. Figurkransarna som adderades vid senare tidpunkter på höfterna hos Adam och Eva togs bort här.

Dessutom upptäcktes små fragment av en annan väggmålning i kapellet, som påstås kallas St. Peter korsfästelse. Frescoen blev helt smutsad under återuppbyggnaden av kapellet runt 1460.