Madonna Geller – Albrecht Durer

Madonna Geller   Albrecht Durer

”Madonna and Child” – ett av de enastående verk av den berömda mästaren. I den uppnådde Albrecht Durer perfekt färgharmoni. På ett rött bakgrundsfönster och landskap. Madonna är tankeväckande, nedsänkt i sorg. Barnet håller frukten i sina händer – symbolen för den ursprungliga synden, den röda kantningen av kudden symboliserar blodet från Jesu lidelse.

”Madonna and Child” kallas också ”Madonna Geller”. Jacob Geller, en köpman från Frankfurt, beställde Dürer ett altare, på vilket konstnären arbetade länge, men olika omständigheter hindrade honom från att avsluta sitt arbete i tid. Handlaren var otålig och skyndade konstnären hela tiden. Durer erbjöd honom istället för ett altare att köpa målningen ”Madonna and Child”, men Geller vägrade. Altaret slutfördes 1509 och brände tyvärr hundra år senare under en brand.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)