Flicka med en volym Petrarch – Andrea del Sarto

Flicka med en volym Petrarch   Andrea del Sarto

I detta glada och dynamiska verk visade Andrea sig vara en uppmärksam och godmodig observatör. Flickan som visas på duken är hans styvdotter, dotter till Lucretia från hennes första äktenskap med namnet Maria. I händerna håller hon en öppen volym av Petrarks sonetter och tittar dumt på betraktaren och pekar honom mot en av dikterna. Tydligen var den här saken skriven inte på beställning utan för ”familjeanvändning”.

Det är genomsyrat med nästan Shardens värme, det bokstäver bokstavligen hemmagjorda vätskor. Marias runda ansikte glöder av tillfredsställelse och det tillförlitliga uttrycket, som bara kännetecknar en lycklig ungdom.

Det finns i detta ansikte och entusiasm och ömhet och flickaktiga blyghet. Lägg också märke till hur ofta Andrea del Sarto ger sina karaktärer böcker. När det gäller ”familj” – porträtt, hittas boken två gånger i dem. Detta antyder att konstnären, trots sitt låga ursprung, kännetecknades av sin utbildning.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)