Porträtt av Erasmus från Rotterdam – Albrecht Durer

Porträtt av Erasmus från Rotterdam   Albrecht Durer

I serien av porträtt från 1520-talet återskapade Durer den typ av person från renässanstiden, genomträngd av det stolta medvetandet om egenvärdet av sin egen personlighet, laddad med intensiv andlig energi och praktisk målmedvetenhet. Den viktigaste av dessa var ”Porträtt av Erasmus av Rotterdam” – renässansens stora humanist.

I detta porträtt avbildas tänkaren i en traditionell spridning – tre fjärdedelar. Tänkaren visas på jobbet, runt boken, han är helt förlorad i tanken, hans läppar berörs av författarens ironiska leende, Lof för dumhet.

Erasmus själv betraktade detta verk som en litterär bagatell. Men dess plats i Erasmus i Rotterdam historia är skyldig just denna bagatell. De flesta av hans vetenskapliga artiklar, efter att ha tjänat under sin tid för tjänstgöring, hade för länge sedan varit kvarhållna i bokförvaren, under ett tjockt lager av åldern gammalt damm, medan Praise of Folly fortfarande lästes i översättningar till alla europeiska språk, inklusive ryska. . Tusentals utbildade människor över hela världen fortsätter att läsas av detta geniala skämt från det mest vittiga av forskarna och det mest lärda av de vittiga människorna som bara världslitteraturens historia känner till.

Erasmus Rotterdam uppskattade Albrecht Dürers verk. ”… Vad kan han inte uttrycka i en färg – det vill säga svarta streck, – skrev den stora tänkaren om konstnären, – Skugga, glans, utsprång och indragningar, tack vare vilket varje sak visas för tittaren, inte bara vid sin kant. Han fattar rätt proportioner och deras ömsesidiga överensstämmelse. Vad bara han inte skildrar, även det som är omöjligt att framställa: eld, strålar, åska, åskväder, blixt, en dis av dis, alla sensationer, känslor, slutligen, hela människans själ nästan själva rösten. ”