Alla heliges högtid – Albrecht Durer

Alla heliges högtid   Albrecht Durer

Liksom i alla Durer-verk manifesteras konstnärens intresse för en levande person i sitt sinnestillstånd med full kraft i målningar på ett religiöst tema. Full av livs – och landskapsbakgrunder. Kompositionen av verket ”Altar Landauer” eller ”Feast of All Saints” löstes på ett magnifikt och samtidigt strikt klassiskt sätt av konstnären.

Hela rymden är en sfär som bildas av de heliga runt Faderens, Sonens och den Helige Andes centrala grupp. Och om den centrala scenen i Paumgartner-altaret, liksom Kristi klagomål, är något överbelastat och inte fritt från vissa konventioner, ger den Florentinska förtjusningen av Magien som skapades några år senare intrycket av ordning.

Ett litet antal figurer är arrangerade i en levande grupp, och hela bilden är en genrescen fylld med lyrisk känsla. Bilder av helgon George och Eustache på dörrarna till altaret i Paumgartner behandlas på ett helt nytt sätt. Bilderna av de heliga krigarna representerar människor från den eran, modiga och starka, utan den minsta antydan om fromhet. Endast närvaron av vissa attribut ger en uppfattning om att det är bilder av helgon.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)