Queens Road Station – Walter Richard Sickert

Queens Road Station   Walter Richard Sickert

Här fångade Sikkert tunnelbanestationen inte långt från sitt eget hem i London. Ironiskt nog gick duken till Roger Fry, med vilken Sikkert tävlade i det ”konstorganiserande” – fältet. Det är känt att Fry sa: ”Den här bilden kommer att hänga över min eldstad, som huden på min långvariga rival.”

Evighetens ögonblick Den anmärkningsvärda ryska tänkaren V. V. Rozanov skrev: ”Betydelsen är inte i Evigheten; betydelsen finns i ögonblicket.” Kanske samma ord som Sickert kunde ha sagt. Utan bagateller, utan ögonblick som flyr genom fingrarna som vattendroppar, är det omöjligt för en person att känna den Eviga. När hon förstod detta berättade Sikkert om storslagenhet av ”tillfällig målning”, om hennes förmåga att ”enkelt återvinna någon mängd faktiskt material.”

Men detta betyder inte att han såg sin uppgift som konstnären i ”extremt exakt och fristående fixering av minuten” – nej, för detta fanns det redan fotografiska apparater. På ett ögonblick försökte Sikkert se vad som låg bakom honom. Trots allt existerar inte varje ögonblick av sig själv. Var och en är ett litet sandkorn av evigheten. Det är bra, dåligt, vackert eller fult, men det är ersättningsbart, unikt – och därför ovärderligt.