Colosseum Ruins – Thomas Cole

Colosseum Ruins   Thomas Cole

Colosseum eller Flavian Amphitheatre är en amfiteater, en av de största arenorna, ett arkitektoniskt monument från antika Rom. Konstruktionen utfördes under 8 år, 72 – 80 år som den kollektiva konstruktionen av kejsarna i Flavian dynastin. Ligger i Rom, i hålen mellan kullarna Eskvilinsky, Palatinsky och Tselievsky, på platsen där det fanns ett damm som tillhörde Golden House of Nero.

Konstruktionen av amfiteatern inleddes av kejsaren Vespasian efter hans segrar i Judea. Byggandet avslutades 80 av sonen till den senare, kejsaren Titus. Under en lång tid var Colosseum för invånare i Rom och besökare den viktigaste platsen för underhållningsunderhållning, såsom gladiatorstrider, djurbetning, havstrider. Under kejsaren Makrin led han mycket av en brand men återställdes genom dekret av Alexander Sever.

År 248 firade kejsaren Philip fortfarande i den med stora idéer millenniet av romers existens. År 405 förbjöd Honorius gladiatorstrider som inte överens med kristendomen, som efter Konstantin den stora blev den romerska imperiets dominerande religion; ändå fortsatte bestialförföljelse att inträffa i Colosseum fram till Theodoric the Greats död. Efter det kom sorgliga tider för Flavian Amphitheatre.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)