Ecce Homo – Hieronymus Bosch

Ecce Homo   Hieronymus Bosch

Kristi passion i all sin grymhet representeras i målningen ”Ecce Homo”. Bosch skildrar hur Kristus leds till en hög catwalk av soldater vars exotiska hattar påminner dem om deras hedendom; den negativa betydelsen av vad som händer betonas av de traditionella symbolerna för ondska: en uggla i en nisch, en padda på skölden till en av krigarna. Publiken uttrycker sitt hat mot Guds Son med hotande gester och fruktansvärda grimaser. Kommentarerna mellan Pilatus och publiken förmedlas genom inskriptioner. ”Homo-uppsatsen,” säger Pontius Pilate och tittar på Kristi böjda figur.

”Cruciflge eum”, – en inskription som indikerar publikens svar stiger underifrån. Dessa ord, liksom en kort bön: ”Salva nos XPE redemptor”, härrörande från de icke-överlevande givarfigurerna, är skrivna i guld. Vad kan denna rörande detalj bevisa, om inte den stora fromheten av den obegripliga Bosch? Pilate Bosch Palace placerar landskapet i en typisk nederländsk stad: Evangelielegenden är klädd i köttet av den moderna konstnären och tittaren i vardagen. I förgrunden, till vänster om folkmassan, kan vi knappt se bilderna från två donatorer, vars siffror senare raderades av okända skäl.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)