St. Bavon – Hieronymus Bosch

St. Bavon   Hieronymus Bosch

Bavon föddes i Brabant i slutet av sjätte århundradet, gifte sig gynnsamt, blev en rik jordägare och hade en dotter. Han levde ett något oberoende, upplöst liv. Men efter att hans fru tidigt död vägrade han ett upproriskt liv, delade ut alla sina ägodelar till de fattiga och började leva ett eremitliv och tillbringade all sin tid i böner om ånger.

Det fanns en legend om honom att han byggde sin bostad i en hål i en skog nära Ghent. Bavon är den heliga beskyddaren av falkener. Död ca. 653. Han blev en mycket vördad helgon i norra Nederländerna, många kyrkor uppkallades efter honom.

Här visas Bavon i eleganta kläder, med en falk och en handväska. Runt – tiggare. Liksom i andra målningar av Bosch finns det föremål-symboler, vars betydelse inte har fastställts.

Grisaille, en typ av dekorativ målning som utförs i olika nyanser av en färg, tillämpad från 1600-talet, är utbredd i målningarna av interiören i klassisismen, främst som en imitation av skulpturell lättnad.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)