Hell’s River, Visions of the Underworld – Hieronymus Bosch

Hells River, Visions of the Underworld   Hieronymus Bosch

I måleriet Hell River träffar en eldstolpe himlen från toppen av en brant klippa, och ner under, tumlar syndars själar hjälplöst i vattnet. I förgrunden – en syndare, om ännu inte ångrande, då åtminstone tänker. Han sitter på stranden och märker demonen med vingar som drar hans hand.

Sista dom – huvudtemat som passerar hela Boschs arbete. Han framställer den sista domen som en världskatastrof, en natt upplyst av helvetes blinkar, mot vilka monströsa monster tortyr syndare.

Under Boschs tid hävdade klärvoajanter och astrologer att före Kristi andra ankomst och sista domen skulle Antikrist styra världen. Många trodde då att den här tiden hade kommit. Apokalypsen, aposteln Johannes teologens uppenbarelse, skriven under perioden med religiös förföljelse i antika Rom, en vision om fruktansvärda katastrofer att Gud kommer att exponera världen för människors synder, blev extremt populär.

Allt kommer att förgås i rengöringsflamman. Många konstnärer vände sig på att illustrera Apocalypse, som till exempel Dürer, men ingen förkroppsligade visionen om världens slut och underjorden så imponerande som Hieronymus Bosch.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)