Eld från Moskva 1812 – Ivan Aivazovsky

Eld från Moskva 1812   Ivan Aivazovsky

Den fruktansvärda flerdagarsbranden som bröt ut i Moskva under de dagar då de franska trupperna var i den återspeglades i många konstnärs målningar. Inte uppmärksam på dessa händelser och den berömda marinmålaren Ivan Aivazovsky. Han skrev också stridsscener, och denna duk skapades 1851, imponerad av Moskva, där han inte bodde, men vid den tiden var en ofta gäst.

I bildens förgrund avbildade han en grupp människor bland vilka Napoleon kan urskiljas. Bakom – en solid låga, en terräng avlägsen från elden, fylla i med en röd glöd. Mot bakgrund av det rasande eldelementet ser allt från den enkla medborgaren till den franska triumfanten hjälplös.

När branden började befann sig Napoleon i Kreml och tvingades snabbt lämna den och flytta till Petrovsky Palace. Hans retinue var tvungen att köra längs Arbat till Moskva-floden och komma ut ur ett relativt säkert kustområde.

Efter att ha förstört tre fjärdedelar av staden den 18 september 1812 avtog branden – tre dagar efter uppkomsten av de första centren.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)